Igår råkade jag slötitta på Plus, SVT:s konsumentprogram. I programmet förekom en konstig tabbe som jag tycker bör lyftas fram, bara för att den inte skall upprepas.

Om man tittar på avsnittet (här, spola fram till minut 15:41; länken finns kvar till 3 april), handlar ett inslag om en kvinna som köpt en soffa och är missnöjd. Ärendet går efter några turer till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), och Plus gör sedan ett stort nummer av att konsumentens talan bifalls. Problemet är dock bara beslutets lydelse, som Plus också citerar. Det sägs:

[Företaget] har inte yttrat sig i ärendet. [Konsumentens] yrkande är inte uppenbart ogrundat. Det skall därför bifallas.

Av citatet framgår att beslutet är en form av tredskobeslut och egentligen inte tar ställning till tvisten. I någon djupare bemärkelse har konsumenten alltså egentligen inte vunnit i ARN.

En tredskodom avkunnas när en av parterna inte säger något. Som jag tidigare påpekat några gånger (bland annat här), handlar den juridiska processen – i synnerhet tvistemålsprocessen – inte om att finna sanningen, utan om att avgöra vilken av två versioner av en händelse som framstår som mera sannolik. När då den ena parten inte säger någonting, blir det förstås svårt att bestämma vilken av två berättelser som är mera sannolik.

Det som domstolen gör då, är att avkunna en såkallad tredskodom. Det innebär att domstolen egentligen bara prövar den ena berättelsen – i vårt fall här alltså konsumentens – och gör en bedömning huruvida berättelsen så där oemotsagd och utan någon större bevisning framstår som rimlig i sig. Om den ena berättelsen som finns att tillgå inte ser ut att vara påhittad och om den leder fram till det krav som nu framställs, dömer domstolen i enlighet med den berättelsen, helt enkelt för att ingen annan version finns att tillgå. Därmed har man egentligen inte sagt något annat än att berättelsen inte ser ut att vara helt uppåt väggarna.

Plus hade kunnat göra ett antal poänger, såsom till exempel att det är märkligt att företaget inte ens försvarar sig. Att ta ett tredskobeslut och slå upp det som en total seger för konsumenten är dock minst sagt vågat. Lite mer juridisk koll bör Plus nog ha.