Jag läser i Svenska Dagbladet idag att judarna flyr Malmö och att Ilmar Reepalu ser på. Det var ett tag sedan man kunde läsa i tidningarna om förföljelser av judar i Malmö, men nu är det tydligen dags igen. Vad är det som pågår i Malmö? Detta är en fråga som svenska jurister – t.ex. Juridikbloggens läsare – borde ställa sig. Kan inte den som har kunskap i frågan skriva ett inlägg på Juridikbloggen och förklara vad det är som pågår och varför? Om rapporterna stämmer (och det tror jag att de gör), så upprätthålls inte lagen fullt ut i Malmö. Att människor skall behöva flytta för att de utsätts för hot och misshandel är ju fullständigt oacceptabelt. Vad gör polisen åt detta? Och vad gör Ilmar Reepalu? Enligt SvD den 24/2 säger Reepalu: ”Det har inte förekommit några attacker mot judar, och om judar här vill flytta till Israel är det ingen angelägenhet för Malmö.” Men har det verkligen inte förekommit några attacker mot judar? Tidningsrapporterna tyder på motsatsen. Och att i ljuset av rapporter om förföljelser av judar säga att judarnas eventuella flytt till Israel inte är en angelägenhet för Malmö är ju extraordinärt! Reepalus uttalande har enligt SvD också citerats i Engelska Sunday Telegraph den 21/2, och det är ju intressant att Sverige uppmärksammas internationellt. Kanske kan denna rapport bidra till att nyansera bilden av Sverige som ett land där förtryckta och förföljda kan få en fristad, en bild som bland andra Raoul Wallenberg hjälpte till att bygga upp på sin tid.
Det framgår av de tidningsrapporter som jag har läst, inklusive dagens ledare i SvD, att förföljelserna har att göra med att Malmö har många invandrare från Mellanöstern, som av väl kända skäl ogillar Israel och judar. Om detta stämmer, så borde det få konsekvenser för invandringen till Sverige från denna del av värden och inte för de judar som bor i Malmö. Kan det möjligen vara så att Reepalu inte vill stöta sig med dem som sannolikt röstar på hans parti, eller är han kanske rädd för att stämplas som ”främlingsfientlig”?

Annonser