”Dagens ledarbesvikelse. Vad sägs om att ha en stående vinjett för detta? Den kan vi dra fram när en tidning misslyckats med att ge en något så när rimlig bild av rättens processer.

Som det ser ut nu kommer DN prenumerera på rubriken. Läs DN:s fantastiska perspektiv på svensk bevisrätt i dagens tidning. Där det på allvar framförs att samma beviskrav skall gälla för tvistemål mot staten och statens utkrävande av straffansvar. Men tvärtom. Eller hur är det nu tidningen menar egentligen?

I vilket fall. Jag har nu läst styckmordsdomen (och kommenterade den i TV 4 Morgon i morse – ej på webben än) och kan konstatera att den i stort ger ett gediget och genomarbetat intryck. Men när det kommer till själva kärnan – varför inte skadestånd trots 27 stycken konstaterade fel – så är domen både summarisk, kryptisk och tveksam. Kraven på ersättning föll alltså på bristande orsakssamband.

Men tingsrättens syn på vad sambandskravet innebär är oanalyserad och dessutom inte tydliggjord. Och det beviskrav som tingsrätten tycks ställa upp – även det förblir emellertid otydligt – verkar stå i strid med de bevislättnader som den skadelidande åtnjuter enligt gällande rätt. Men som sagt: Det är oklart, eftersom domen härvid är väldigt knapphändig. Det är förvånande att tingsrätten när den lagt ner så mycket möda på att redogöra för bevisningen lägger ned så litet på den rättsliga bedömningen.

Litet mer juridisk analys, litet med pedagogik, kan man förvänta sig i ett mål som detta. Men än är väl inte sista ordet sagt.

Annonser