Domen har jag inte hunnit läsa än men pressmeddelandet från domstolen finns här. (Obegripligt nog läggs Attunda tingsrätts pressmeddelanden ut på HD:s hemsida.) På det hela taget är jag inte förvånad att det inte blev något skadestånd – det läkarna blivit utsatta för är sådana systemfel som ofta är svåra att hantera inom ramen för det vanliga rättsliga systemet. Det krävs dessutom som regel uppenbara fel för att skadestånd skall kunna utgå för brister i rättstillämpningen.

Men det tycks som att domstolen valt en annan väg. I de flesta fall ansågs inte fel eller försummelse vara styrkt. I de 27 fall där det var styrkt så fann domstolen att det brast i orsakssamband. En oväntad approach i sådana fall.

Kommentarer från ombuden finns här.

Annonser