För ovanlighetens skull har en juridisk avhandling uppmärksammats i dagspressen. Intressant nog under rubriken ”Rättsförakt i mångkulturens namn”. Dessutom med kritik mot att fakulteten inte såg några problem med att doktoranden fick tillstånd att lägga fram avhandlingen för juris doktorexamen, den borde varit filosofi eller teologi. Eftersom det är ett vanligt missförstånd att vi jurister sysslar med värderingsfri verksamhet finns det anledning att ta upp temat här. Som Uppsalafakultetens Dekanus, Torbjörn Andersson, svarar är det ju inte riktigt så.

Annonser