Civilingenjör Ingvar Ericson har redan fått två tillfällen (här och här) för att publicera material han tagit fram avseende barnläkarmålet.  Han har redan då påpekat den märkliga kombinationen av förhöjda halter thiopental och förhöjda halter morfin i den avlidna flickans blod. Efter mycket sölande från min sida får han idag komma till tals ytterligare en gång. Här nedan länkar jag till Ingvars utredning avseende morfinet.

Hög halt morfin i blodprovet kräver förklaring

Annonser