Läser i en nyutkommen bok: ”Amerikanska juridiska tidskrifter (law reviews) har under hela 1900-talet sett som sin främsta uppgift att kritisera rättsavgöranden och enskilda domares vota (juridical opinions). Denna kritik var kanske i första hand riktad mot rättsvetenskapen som målgrupp utan att därigenom vara avsedd att förbättra världen. Men det innebar att dess företrädare också riktade sig till domarna, som förhoppningsvis också tog till sig vad rättsvetenskapen framhållit.” (Kjell Åke Modéer, Juristernas nära förflutna, s 145.)

Beskrivningen kan kanske diskuteras, även om jag själv inte har anledning att ifrågasätta den, men en viktigare fråga är kanske att det knappast är på detta sätt som de svenska juridiska tidskrifterna karaktäriseras. Förvisso förekommer det kritik mot såväl enskilda domar som mer övergripande fenomen i den dömande verksamheten, men att det skulle vara någon svensk juridisk tidskrifts främsta uppgift, är nog att ta i. Man kan då fråga sig om det kanske borde vara annorlunda? Vad skulle det få för effekter? I vilken mån skulle det vara läsvärt?

Annonser