Ett samtal kom till Skatteverket. Det var en artig men bekymrad man med utländsk bakgrund som förhörde sig om möjligheten att slippa räntan som Skatteverket påfört. Skatteverkets handläggare svarade lika artigt att möjligheterna att slippa ränta på skattekontot var väldigt begränsade. I lagen finns fastställda datum när skatten skall vara inbetald och om det inte finns tillräckligt med tillgångar på kontot vid den lagstadgade tidpunkten påförs automatiskt kostnadsränta. Visst kan räntan undanröjas om inbetalningen gäller en fysisk person och man varit så sjuk att man inte kunnat fullgöra sina betalningsskyldigheter men det är som sagt mycket sällan som det är tillämpbart.

Mannen förklarade då att han inte alls var skyldig staten och Skatteverket några pengar. Tvärtom hade han under en period haft alldeles för mycket pengar på sitt konto och fått ränta som skulle betalas ut till honom vid månadsskiftet. Handläggaren var nu mycket frågande och hade svårt att se problematiken tills mannen förklarade att han var djupt troende muslim och således inte fick ta emot någon ränta på sina pengar.

Den första frågan som då uppkom på Skatteverket var om datasystemet möjliggjorde att man plockade bort ränta på tillgångar. Nästa fråga var om det var lagligt möjligt. Enligt lagen (Skattebetalningslagen 18 kap. 1 § och 19 kap. 12-14 §§) skall ränta beräknas på överskott på kontot och betalas ut. Det är inte något som man måste yrka eller ansöka om utan reglerna skall tillämpas av Skatteverket ex officio. Det finns en möjlighet att begära en utbetalningsspärr av överskjutande belopp på skattekontot, men pengarna ligger kvar och kan tas i anspråk för kvarskatt m.m. Såvitt jag kan se finns inte någon juridisk möjlighet att låta bli att ge ränta oavsett medborgarens religiösa levnadsregler.

Annonser