En intressant diskussion aktualiserades här på bloggen nyligen om advokaters uppdrag och i vilken mån detta uppdrag också sträckte sig bortom att tillvarata klientens juridiska intressen. Jag frågade Anne Ramberg om kommentarer utifrån Advokatsamfundets perspektiv. Och så här skrev hon:

”Man upphör aldrig att förvåna sig. En av de grundläggande etiska huvudprinciperna en advokat har att hålla sig till är lojalitetskravet mot klienten. Det står dock envar advokat fritt att avböja ett uppdrag utan angivande av skäl. Men, väl klient ska denne kunna förvänta sig fullständig lojalitet inom ramen för ärendet, vilket enligt min mening innebär att om det erfordras så ska advokaten och dennes byrå givetvis vara beredd att agera utåt. Det kan många gånger vara nödvändigt med dagens mediala fokus på såväl enskilda som rättsprocessen.”

Annonser