Iförra veckan skrev jag att JK prövat ett ärende angående SÄK´s hantering av informatörer. De som läste JK´s beslut kunde se att ett möte mellan JK, företrädare för SÄK och en f d polisagents ombud varit synnerligen frostigt.

Följande information om JK-ärendet finns på SÄK´s hemsida, http://www.sakerhetspolisen.se/publicerat/nyhetsarkiv/nyheter2007/justitiekanslernhargranskatsakerhetspolisensverksamhetmedinformatorer.5.34ffc68f1235b740c068000521.html

Istället för att lägga in JK´s beslut, vilket borde vara det brukliga, så har man gjort en egen förskönande omskrivning och läser man detta så ser det ut som om JK öst beröm över SÅK´s sätt att ta hand om sina förbrukade informatörer.

.

Annonser