Kollegor emellan har vi då och då på Skatteverket skojat om hur intressant det vore att begära ut en lista över vilka personer som mottagit tipspengar från tidningarna. Man kan då utreda om de som mottagit tipspengar redovisat detta på rätt sätt i sin deklaration och man skulle också kunna kontrollera att tidningarna sköter sitt arbetsgivaransvar. Det skulle också vara fullt möjligt att genom handläggningen få uppgifterna att bli offentliga för alla att ta del av.

Den som betalar ut en ersättning för utförda tjänster till en privatperson är en arbetsgivare. På den utbetalda ersättningen skall man betala arbetsgivaravgifter och dra av skatt. För att kunna ha en vettig kontroll av att skatt och avgifter betalas in har Skatteverket vissa möjligheter att granska arbetsgivares räkenskaper. Skatteverket kan begära ut information om de utbetalningar som gjorts till privatpersoner. Om handlingarna inte lämnas ut frivilligt kan myndigheten förelägga med vite, och även i sista hand ta sig in med låssmed och polis och göra en revision av räkenskapsmaterialet. Om räkenskapsmaterialet är förstört eller oåtkomligt kan man till och med förelägga bankerna att uppge vilka som fått pengar från tidningens konto.

Med uppgifter om vilka som har fått tipspengar skulle man starta utredningar om både arbetsgivarna och arbetstagarnas skatt. Man skulle påföra skatt och avgifter och när dessa beslut meddelats blir de också genast offentliga för vem som helst som orkar begära ut en kopia. Man kan förstå att detta skulle kunna vara känsligt för dem som tipsat en tidning, läckt hemliga uppgifter, skvallrat på kollegor eller agerat privatspion bakom meddelarfrihetens skydd.

Förhoppningsvis kommer detta aldrig att hända eftersom Skatteverket vinnlägger sig om att framstå som en sympatisk myndighet som hjälper folk att göra rätt, men möjligheten finns där ändå för den som känner sig mogen uppgiften att reta gallfeber på hela Sveriges journalistkår.

Tillägg:
Apropå Nils-Eric Schultz inlägg på Juristbloggen om att polisen anlitat privatpersoner som tipsare och spanare och arvoderat dessa, kan man också fråga sig om Skatteverket skulle kunna begära ut uppgifter om polisens informatörer. Man kan tänka sig att tipsarnas kriminella vänner, efter meddelat skattebeslut, skulle vara väldigt intresserade av att få ta del av offentliga handlingar om vem som tjallat på dem.

Annonser