Jag prenumererar på nyhetsbrevet out-law.com (länken finns här), mest för att där med jämna mellanrum diskuteras nya rättsfall inom engelsk kontraktsrätt. Nyhetsbrevet är dock i grunden avsett att vara immaterialrättsligt, och idag fick jag därför denna kommentar till ACTA-förhandlingarna som jag tycker är mycket tänkvärd. (Det skadar inte att jag här, här, här, här och här givit uttryck för liknande, om än inte riktigt samma, uppfattningar.)

Läsning anbefalles dem som är intresserade av immaterialrätt.

Annonser