Claes Martinson – som börjar framträda som vår generations främste förvaltare av den skandinaviska realismens arv på civilrättens område – ägnar sitt inlägg nedan åt några kritiska synpunkter på min alldeles färska artikel om obehörig vinst.

Jag välkomnar kritiken och tycker naturligtvis att Claes har fel i sak (liksom Claes tycker att jag har fel i sak). Obehörig vinst-frågor är dessutom underskattade och viktiga. Min förhoppning och gissning är att vi nu ser vinstjuridikens pånyttfödelse i svensk rätt. Det skall jag återvända till. Men vill här först ge läsare en möjlighet att få en inblick i vad det är för frågor som vi egentligen debatterar.

Artikeln återfinns här.

Annonser