Bakgrunden till Juridikbloggen är bl a att ge juridiska teman en kanal där beskrivningarna i mindre mån drabbas av journalistiska omskrivningar. Det skall bli intressant att se hur stort behovet av en sådan kanal blir. Mitt antagande är att behovet är relativt stort. Med detta menar jag inte att journalister skulle vara sämre än någon annan yrkeskategori. Min uppfattning är dock att det de senaste decennierna har skett sådana förändringar inom flera segment av media och därmed i en del journalisters förhållningssätt, att det finns en poäng i att hävda att det uppstått en obalans. Journalisters behov av att förenkla och spetsa till ges inte bara företräde framför vikten av att beskrivningarna uppfattas som korrekta. Det verkar också vara så att intresset av att rätta till vad som blir galet är väldigt litet. Om Juridikbloggen kan bidra till att utöka utrymmet för tillrättalägganden och alternativa beskrivningar är det mycket välkommet.

(Härmed givetvis ingen tanke på att utmåla några gränser för Juridikbloggen. Det framgår också redan av inläggen att det kommer att bli mer än så.)

Annonser