Högsta domstolen fastslog idag att utrymmet för att ge straffrabatt för personer som medverkat i brottsutredningen är litet under brottsbalkens regler. Det handlar alltså om plea bargain-tanken, det som man annars mest kommer i kontakt med via amerikanska tv-serier. Tanken att straffrätten skall belöna den som skvallrar på andra brottslingar har länge betraktats med skepsis i svensk rätt. HD:s dom är dock särskilt intressant i nuläget eftersom vissa regeringspartier har slagit ett slag för plea bargain-tanken. För att en sådan tanke ska få något större genomslag tycks det efter HD:s dom i vilket fall krävas lagändring.

Några fler kommentarer kring fallet finns här. Domen finns här.